El periódico digital comarcal
Espadán - Mijares - Onda


Miércoles, 17 de abril de 2024

El Consell de la Generalitat autoritza un conveni amb l’Ajuntament d’Onda per a executar la regeneració i renovació urbana del seu centre històric protegit

22/07/2022 | 13:20 h
Comentarios
0
El Consell de la Generalitat ha aprovat aqiuest divendres un conveni de col·laboració entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'Ajuntament d'Onda per a dur a terme la gestió de les actuacions de regeneració i reurbanització en el centre històric protegit de la ciutat i l'execució de la subvenció per al present any.
La finalitat d'aquest acord consisteix a establir el marc de col·laboració per a 2022 entre la Generalitat i l'Ajuntament d'Onda per al desenvolupament de l'actuació de regeneració i renovació urbana del centre històric protegit de la Ciutat d'Onda, a l'empara del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes 2013-2016.
Prèviament a aquest conveni de col·laboració, se subscriu un acord en 2016 mitjançant la Comissió Bilateral de Seguiment entre el Ministeri de Foment i la Generalitat, amb la participació de l'Ajuntament d'Onda, l'el qual es declara l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del centre històric de la Ciutat d'Onda (ARRU).
Aquest àrea inclou una part de la zona del centre històric protegit del vigent Pla General, delimitada pels viaris Camí Castelló, com a punt d'accés nord a la ciutat i centre històric, a través del Portal de Sant Pere, Ceramista Peyró, Sant Isidre, Santa Isabel, fins al Portal de València com a entrada aquest, i adjacents carrers el Moro, Verge de Pilar (aquests dos en la foto de baix), Callizo i Borriana i Plaza de Sant Cristòfor, així com la Plaça de la Sinagoga, com a nus de connexió entre ells.
 
En la resolució s'estableixen els compromisos per al finançament de les actuacions de rehabilitació i de renovació d'immobles en els àmbits assenyalats, incloent-hi obres de reurbanització, així com l'execució d'un programa de reallotjaments i la gestió tècnica i informació necessària a realitzar a través d'un equip tècnic de gestió.
Posteriorment, se signen addendes per a realitzar modificacions en 2017, 2018, 2020 i 2021 a l'acord de la Comissió Bilateral de 2016 el cost total de la qual de l'actuació és de 3.411.932,52 euros.
A més, es produeix l'aprovació de cinc convenis de col·laboració durant els anys anteriors a aquest acord actual les propostes de pagament del qual ascendeixen a un import total de 439.233,19 euros (375.258,32 € de fons del Ministeri i 63.974,87 € de la Generalitat). La qual cosa, restat als imports compromesos segons l'Acord de la Comissió Bilateral subscrit inicialment així com les seues addendes, farien un total d'import pendent de 706.808,81euros (582.107,68 €, de fons del Ministeri, i 124.701,13 € de la Generalitat).
Per això, la despesa prevista enguany per a la subvenció de les actuacions de regeneració i renovació urbana del centre històric protegit de la ciutat d'Onda ascendeix a una quantitat màxima de 706.808,81 euros.
La vigència del conveni entra en vigor en el moment de la signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2022.

Comentarios:
0
TU COMENTARIO
Nombre

Últimas:

Unas setenta personas en la XIX ruta senderista de la Mancomunidad Espadán Mijares, en Fuentes de Ayódar

15/04/2024 | 15:25 h

(50 fotos) Unas setenta personas han participado este sábado 13 de abril en la XIX ruta senderista de la Mancomunidad Espadán Mijares, que este año se ha desarrollado íntegramente en el término municipal de Fuentes de Ayódar.